Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.09.27

FELJEGYZÉS

A „Segítő Szív” Szociális Szolgálat
Tiszacsege területén végzett tevékenységéről   
 
Készítette:Lévainé Kóti Erzsébet
irodavezető
_____________________________________________________________________
 
 
Hajdú-Bihar megyében a szociális alapellátásokat nyújtó intézményeket az önkormányzatok mellett civil szervezetek, egyházak és kistérségi társulások is tartanak fenn. A Sztv. előírásai szerint a szociálisan rászorulók részére nyújtott alapszolgáltatások megszervezése a települések nagyságától függően a települési önkormányzatok feladata. Az önkormányzatok a szociális ellátásokat a jogszabályi előírások szerint ellátási szerződés útján is biztosíthatják.
 
A „Segítő Szív” Szociális Szolgálat egyike azon a civil szervezetnek, aki Tiszacsege településén a helyi önkormányzattal kötött ellátási szerződés keretén belül alapszolgáltatást nyújt. Egész pontosan a házi segítségnyújtás területén segíti az időseket, a fogyatékkal élőket, a pszichiátriai- és szenvedélybeteg személyeket.    
_____________________________________________________________________

 

Szociális alapszolgáltatások Hajdú-Bihar megyében
 
A szociális alap- és nappali ellátások közül az alábbi ábrán látható három ellátási forma közül országos szinten arányaiban a szociális étkeztetést veszik igénybe a legtöbben és az idősek nappali ellátásában részesülők száma a legkevesebb.  Hajdú-Bihar megyében az országos átlagtól eltérően a szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás terén hasonló mértékű az igénybe vevők száma. Az idősek nappali ellátását itt is a legkevesebben veszik igénybe. 
 szocialis-alap-es-nappali-ellatasban-reszesulok-szama-2009.-evben.jpg
 
Az alábbi táblázatban és ábrán látható alapellátásokat 2009. évben az ország régiói közül az Észak-alföldi Régióban vették igénybe a legtöbben összesen 38 968 fő.  Ebből Hajdú-Bihar megyében 13 207 fő vette igénybe ezeket az ellátási formákat.
 szocialis-etkeztetesben-es-hazi-segitsegnyujtasban-reszesulok-szama-2009.-evben.jpg
 
Tiszacsegén közel 500 fő veszi igénybe a házi segítségnyújtást, 5 szolgáltató van jelen a településen. Ezek közül a legnagyobb ellátotti létszámmal bíró szolgáltató a PETROPÁL Nonprofit Kft. „Segítő Szív” Szociális Szolgálata, ahol közel 170 főnek biztosítja a szociális gondozást és ellátást. Az idősek aránya fokozatosan emelkedik. Az időskorúak arányának növekedése egyre nagyobb feladatot, terhet tesz az egészségügyre mind a megelőzés mind a gyógyítás területén, illetve az egész társadalomra a szociális gondoskodás szempontjából. Célunk, hogy gondozottjaink számára saját otthonukban, lakókörnyezetükben nyújtsunk önálló életvitelük fenntartását biztosító gondoskodást, azaz segítsük őket egészségi és mentális állapotuk megőrzésében, javításában és szociális problémáik megoldásában. Könnyebbé és teljesebbé téve ezzel a mindennapi életüket. 
 
Az időskori problémák megoldása az elmagányosodástól, az izolációtól, a fölöslegesség érzéstől való megszabadítás, amelyre megoldás lehet a közösségi programokon való részvétel, régi kapcsolatok felelevenítése, új kapcsolatok kialakítása, a meghallgatás élménye. Mind ezt elősegítheti, ha a szociális alapszolgáltatásokat igénybe veszik. Ellátottjaink véleménye és létszámuk nagysága azt tükrözi, hogy nagy szükség van az otthonukban elérhető szolgáltatásra. Nagyon ragaszkodnak, kötődnek, ahhoz hogy életük végéig a saját otthonukban élhessék az életüket számukra az otthon elhagyása olyan trauma, lehet, amelyen talán soha nem lennének képesek kiheverni. Ezért fontos, hogy megkapják a számukra megfelelő segítséget. Az időskori gondoskodás bármely formájáról legyen is szó, annak magában kell foglalnia a szükségletek megértését, értelmezését és az ezekre való reagálást. A gondoskodás központi eleme, hogy az idősek önállóak maradjanak, ameddig csak lehet.
 
_____________________________________________________________________

 

2011 szeptemberében nem volt könnyű helyzete a Petropál Nonprofit Kft.-nek és nekünk dolgozóknak sem mivel egyrészt ötödik szolgáltatóként érkezett meg a településre a szolgálat, másrészt szembesülnünk kellett az emberek bizalmatlanságával, akik féltek az új dolgoktól, idegenkedtek attól, hogy a családtagjaikon, barátaikon kívül más emberek is belépjenek a magánszférájukba. Amikor a megismerték a szolgálatot, a szolgálat által nyújtott szolgáltatást, és világossá vált a számukra az, hogy nem teljesen idegen, hanem leinformálható, helybeliek lesznek a gondozók, akik településen élő munkanélküli embereknek (főleg nők) megszavazták az induláshoz szükséges bizalmat. A bizalmat a szakmailag felkészült gondozók hamarosan megalapozták és a cég jó híre hamar elterjedt.
 
A „Segítő Szív” Szociális Szolgálat a házi segítségnyújtást az ellátottak számára ingyenesen biztosítja. Az ellátottaink, különböző nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban részesülnek. A régióban él a legtöbb időskorúak járadékában, hozzátartozói nyugdíjban részesülő lakos is. A legtöbb ellátás összege ebben a régióban a legalacsonyabb. Ezért is fontos, hogy a gondozás igénybevétele nem jelent anyagi terhet az ellátottak számára, így az is igénybe tudja venni, aki nagyon alacsony jövedelemmel rendelkezik, és így nem kerül veszélybe a megélhetése.
 
A szolgálat által biztosított főbb szolgáltatások:
  • Segítségnyújtás a személyi és környezeti higiénia megtartásában
  • Alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése
  • Étkezés megoldása (bevásárlás, ételszállítás)
  • Segítségnyújtás orvosi ellátáshoz való jutásban, a gyógyszerek beszerzésében
  • Ügyintézés
  • Mentális segítségnyújtás
  • Szabadidő hasznos eltöltésének segítése 
  • Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való    kapcsolattartásában
  • Hétköznapi tevékenységekben való segítségnyújtás
  • Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális ellátások és    szolgáltatások igénybe vételéről.
 
Ahhoz, hogy az ellátottainknak a megfelelő és szakszerű segítséget tudjuk biztosítani szükséges a szociális és egészségügyi rendszerben lévőkkel, a jelzőrendszer tagjaival való rendszeres kapcsolattartás. A kapcsolattartás intenzív és hatékony. Akikkel heti kapcsolatban állunk családsegítő szolgálat családgondozói, a házi orvosok, akik szívesen fogadják a szolgálatot, elismerik munkánkat és segítik. Több esetben volt már rá példa, hogy a mi szolgálatunkhoz irányították a betegeket, akik később a Petropál Nonprofit Kft. ellátottjai lettek. Az orvosok szakmai tanácsokkal látják el a gondozónőket, akik szívesen fogadják azt, szem előtt tartva az ellátottak minél szakszerűbb ellátását. Ezen kívül segítik az ellátottjainkat is. Egyik 85 éves ellátottunk számára az Ők közreműködésükkel lehetővé tették és biztosították az ingyenes nadrágpelenkát. Nagy örömöt és segítséget nyújtva számukra. Köszönjük! 
 
A családsegítő szolgálat családgondozói folyamatosan tájékoztatnak az általuk szervezett ruha, élelmiszer csomagok osztásáról, ezzel is segítve ellátottaink jobb életkörülményeit. A legutóbbi közös együttműködés eredménye képen a szolgálat által gondozott egyik ellátott - akinek az egészségi állapotában, életminőségében hirtelen bekövetkező nagyfokú rosszabbodás történt (egyik lábát amputálni kellett)- és szobai kerekesszékre lett szüksége a családsegítős családgondozók a Vöröskereszttel felvették a kapcsolatot és így az ellátottunk néhány napon belül, megkapta a számára nélkülözhetetlen eszközt. Ez úton is külön köszönet nekik érte.
 
Az idősek a természetbeni ellátásokon kívül különböző pénzbeli ellátásokat is igénybe vehetnek. Ezeket az igényeket a nyugdíjfolyósítóhoz, illetve a helyi önkormányzathoz nyújthatjuk be. A leggyakrabban igénybe vett ellátási formák a következők: időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, átmeneti segély, közgyógyellátás, nyugdíjfolyósító által biztosított egyszeri segély, rendkívüli nyugdíjemelés, gyógyszertámogatás, fogyatékossági támogatás, közlekedési támogatás. A nyomtatványok kitöltésében, kérelmek megfogalmazásában, a megfelelőhelyre való eljuttatásában a gondozónők nyújtanak segítséget. 
 
Kerülhet az ellátott olyan helyzetbe-állapotba, amikor nehézségekbe ütközik, gondot jelent az, hogy kiálljon saját magáért, megvédje magát, ha speciális jogai sérülnek. Ilyen védtelen időszak az időskori életszakasz, de aktív korban is kerülhet méltatlan helyzetbe, különösen akkor, ha beteg vagy fogyatékossággal él. Ezekben a nehéz élethelyzetekben nyújtanak segítséget az ellátottjogi képviselők. A jogvédők elérhetősége irodánkban jól látható helyen kifüggesztésre került, illetve az ellátottak a szolgálattal kötött megállapodásban leírtak között megtalálják az ellátott jogi képviselők nevét és elérhetőségét. 
 
Az ellátottaink nagy többsége szenved krónikus betegségben, a leggyakoribb a magas vérnyomás betegség, a diabétes, a szív és érrendszeri problémák. Amelyek rendszeres orvosi ellenőrzést igényelnek, ahol fontos szerepe van a gondozónőnek abban, hogy odafigyeljen arra, hogy az ellátottja a megjelenjen a kontrollvizsgálatokon. Ellátottjaink kb. 5%-nál fontos, hogy a gondozónő odafigyeljen a gyógyszerek adagolására. Ellátottaink 1% rokkant és/vagy fogyatékkal élő. Jelentős a mentális problémákkal küzdők száma is. Az ellátottaink közel 50%-a egyedül álló. Akik a két vagy több személyes háztartásban élnek azok is napközben segítség nélkül vannak, hisz a hozzátartozók dolgoznak napközben, így, nincs aki, segítsen a napi tevékenység ellátásában. Gondozóink hétfőtől péntekig, 7.30 -16 óráig szükség szerint, rendszeres időközönként az ellátást igénybevevők rendelkezésére állnak.
 
_____________________________________________________________________
 
A gondozónők számára maximális szakmai és eszközi támogatást biztosít a Petropál Nonprofit Kft. mindkét vezetője Berki Katalin és Petrován Pál Gyula. Hozzájárulnak ahhoz, hogy szakmailag -továbbképzésen, előadásokon -fejlődhessünk, növelhessük szakmai tudásunkat. Támogatják a szakképzetlen dolgozók szakképzésének megszerzését. Szabadidőt és anyagi támogatást biztosítanak számukra. A Szolgálat minden Tiszacsegei dolgozója nagyon hálás azért, hogy nem csak munkát és megélhetést biztosítanak a számukra, hanem támogatást is kapnak, hogy minél magasabb színvonalon végezhessék a munkájukat így segítve az ellátottak minél szakszerűbb és teljesebb ellátását.  
 
A gondozónőknek fontos feladatuk még az ellátottak napi ellátásán kívül az adminisztrációs munka pontos és jogszabály szerinti végzése. A gondozási napló napi vezetése, az ellátottakról havonta készített feljegyzés. Illetve a havonta több alkalommal megtartásra kerülő esetmegbeszéléseken való aktív részvétel.  Ezekre azért van szükség, hogy az aktuális problémákat, az ellátással, az ellátottakkal kapcsolatos kérdéseket megbeszélhessük, illetve a szolgálatnál történő változásokról tájékoztatást kapjanak. Mivel a szolgálat székhelye Hajdúdorogon található így napi személyes kapcsolatra nincs lehetőség, de hetente egyszer-szükség esetén többször is-vezetői megbeszélést tartanak a vezetők a vezető gondozóknak és az irodavezetőknek. Így a mi tisztünk az ott elhangzottakat a gondozók számára átadni.
 
_____________________________________________________________________
 
Úgy gondolom, hogy a szociális területen végzett munkát nem lehet elhívatottság és emberszeretet nélkül végezni. Úgy látom, tapasztalom, hogy kollégáimmal együtt rendelkezünk ezen képességekkel. Így befolyással tudunk lenni arra, hogy ellátottjaink számára a hétköznapokat könnyebbé, élhetőbbé és vidámabbá tegyük. Kihasználva ehhez a megfelelő forrásokat, lehetőségeket. Célunk, hogy az ellátást igénybe vevő és a szociális gondozó között bizalmi viszony alakuljon ki és ez által magas színvonalú szolgáltatást, biztosítsunk. Hisz tudjuk:
 
„Mindjárt születésünk pillanatában szüleink jóságára, gondoskodására szorulunk. Később, amikor betegségek gyötörnek minket és megöregszünk, megint mások gondoskodására és jóságára leszünk utalva. Mivel életünk kezdetén és végén mások törődnek velünk, hogyan tudnánk mi életünk derekán nem törődni másokkal?” (Tendzin Gjaco)
 
 
Tiszacsege, 2012-09-26